Loading...
 

Overzetten van het Decoder63 systeem van Parallel63 naar OM32 resp OC32 aansturing in Koploper

Het Decoder63 systeem maakt het mogelijk om via Koploper met 4 conventionele wisseladressen 63 wissels te bedienen. De aansturing van dit systeem was tot nu toe alleen mogelijk via de LPT1 printerpoort van de PC. De OM32 en de OC32 maken het mogelijk het Decoder63 systeem aan te sturen via een seriële poort of - via een USB-seriële kabel - een USB poort. De OM32 / OC32 is een produkt van VPEB, Leon van Perlo. De handleiding voor het in gebruik nemen van deze kaarten kun je downloaden van zijn website Deze handleiding beschrijft het overzetten van de Decoder63 aansturing via de parallel63 kaart naar de aansturing via de OM32 of OC32 De aanduiding Ox32 wordt hierna gebruikt wanneer beide kaarten worden bedoeld. versie 1.2 6 mei 2010

1. Decoder63 overzetten van Parallel63 naar de Ox32.

Voor wat betreft de aansturing van het Decoder63 systeem gedragen de OM32 en de OC32 zich vrijwel hetzelfde. Een configuratie bestand is niet nodig. De praktische verschillen vwb de Decoder63 aansturing tussen OM32 en OC32 zijn gelegen in de aansluitdetails van vooral de uitgangen. Zie daarvoor Hdst 3. Pas als je ook nog specifieke OM/OC funkties wilt realiseren op de nog beschikbare uitgangen dan moet je meer doen zoals o.m een configuratiebestand installeren. Zie daarvoor de handleidingen van OM32 resp OC32. De parallel aansturing en de Ox32 aansturing kunnen ook naast elkaar en tegelijkertijd worden gebruikt. Daardoor kun je, als je dat wilt, “voorzichtig†serie voor serie overzetten van de ene naar de andere kaart. De toegekende wisselnummers veranderen niet

1.1 OM32

Je moet allereerst de OM32 inrichten voor aansturing van het decoder63 systeem. De standaard dingen die je volgens de OM32 handleiding moet uitvoeren zijn Zie figuur 1 1. drivers plaatsen serie 1 t/m 4 (nog niet in de OM32 handleiding, zie opmerking hieronder) 2. 7805 plaatsen 3. stekkertje PWR (+15volt) en GROUND op pen 1 en 2 monteren 4. jumper JP4 plaatsen voor 19.200 b/s 5. Jumper J2 in RS232 stand (midden) 6. Serieële kabel pen 5-GROUND en pen 3-SIGNAAL naar stekker pen 4 monteren 7. adres OM32 instellen met dipswitches: 4 x “ON†is adres 1

1.2 OC32

De OC32 is geassembleerd bij ontvangst. De aansluitingen en de lokaties voor het plaatsen van de drivers zijn aangegeven in figuur 1A . Zie de handleiding van de OC32 voor de juiste instellingen van de aanwezige jumpers.

Aansluitingen aan OM32 en OC32

Figuur 1 : Aansluitingen OM32 serial

Figuur 1 A : Aansluitingen OC32

Zoals in de figuren 1 en 1A hierboven aangegeven moet een extra 7815 worden opgenomen in de voedingleiding naar de Ox32. Dit is ter beveiliging van de IC’s op de decoder63 kaarten, die zelf ook nog zijn voorzien van een “beveiligings 7815â€. Door de extra 7815 in de voeding naar de Ox32 zakt de signaalspanning die aan de decoderkaarten wordt aangeboden tot het juiste nivo. Opmerking drivers: De drivers voor de decoder63 zijn mogelijk los bijgeleverd. Die voor de OM32 zitten in een extra voetje met twee pootjes buiten de voet. Dat zijn de voedingsaansluitingen, die bedraad zijn uitgevoerd. Verder zit er een weerstandsbank van 8 x 10 K tegenaan gesoldeerd. Drivers voor de OC32 zitten niet in een voetje maar kunnen direct in de source-driver voet op de OC32 worden geplaatst. De drivers moeten met de weerstandsbank naar de K3 / K5 stekker toe worden geplaatst. Let wel op dat je ze plaatst in de voetjes bedoeld voor source drivers (zie fig 1A)! Als er een driver of weerstandsbank zit in het corresponderende sink-driver voetje dien je die te verwijderen.

2. Installeren van de Ox32

Sluit de Ox32 voeding aan zoals hierboven beschreven en gebruik een beschikbare COM of USB-COM poort op de PC. Een Config bestand is niet nodig als je alleen maar decoder63 kaarten wilt aansturen. Als je niet alle 4 de series gaat gebruiken voor de decoder63 aansturing dan kun je de resterende aansluitingen gebruiken voor de standaard Ox32 opties. In dat geval moet je het nodige Config bestand hier aangeven. Koploper kent geen onderscheid tussen OM32 en OC32.

Figuur 2

In digitale onderdelen moet je vervolgens ook nog een keer een OM32 aanmaken. Een OC32 wordt door Koploper als een OM32 gezien en behandeld.

Figuur 3

Het enige dat hier gevraagd wordt is het adres. (Het adres dat overeenkomt met de stand van de dipswitches op de Ox32 kaart. Alle 4 switches op “ON†is adres 1 )

3. Aansluiten decoders op Ox32

De 8 polige (lint)kabel waarmee een serie decoderkaarten wordt aangestuurd moet op de K3 uitgangstekker (37 polig) van de OM32 kaar worden aangesloten.

Figuur4

Figuur 4A

Als je lintkabel 16 aderig is dan horen steeds 2 naast elkaar liggende aders bij elkaar als 1 pool. Je kunt dan telkens 2 aders samen in elkaar draaien en als 1 ader behandelen. Je kunt ook nog een extra overgangsstekker maken van een DIL 16 voetje en een stukje banenprint en dat aansluiten zoals hieronder. Je kunt dan de stekker die normaal op de parallelkaart werd ingestoken daarop aansluiten..

Figuur 5

Net zoals bij de parallelkaart de 1e stekker (meest linkse) de 1e serie betekent wordt ook op de K3 / K5 stekker het serienummer bepaald door de plaats waar je de kabel aansluit. Je mag daarbij wat serie2 was op de parallelkaart een ander serienummer geven op de Ox32 Let erop dat er bij de OM32 kaart 4 aders zijn die kruislings moeten worden aangesloten. Van bovenaf gerekend (de DIL16 voet op de decoderkaart is bovenkant) moeten de 1e met 3e, alsmede de 4e met de 6e gekruisd worden aangesloten op de Q0-Q7 pennen (voor serie 1) van de K3 stekker (van de OM32). Bij de OC32 kaart zijn de uitgangen t.o.v de OM32 twee aan twee omgewisseld. Uitgang 1-K3 stekker is hetzelde als 2-K5 stekker en 2-K3 is identiek aan 1-K5, en idem voor alle volgende twee uitgangen. De aansluitingen die je maakt voor de K5 stekker moeten daarom een extra slag hebben. Zie voor details figuur 6 en 6A Dit geldt natuurlijk voor alle 4 series

Figuur 6

Figuur 6A

4. Overzetten in Koploper

Daarna selecteer je in digitale onderdelen de serie Dec63(par) die je wilt verhuizen.

Figuur 7

Bij "Aansturen via" kies nu OM32 ipv parallel. Kies het "Adres", waarschijnlijk 1, en het "Serienummer" waar je bij het solderen van de kabel voor hebt gekozen. De wisselnummers laat je ongemoeid. Als je dit save’t dan is de verhuizing een feit en moet je deze serie op de nieuwe manier kunnen aansturen. In de figuur hierboven zie je dat van de 4 series die er zijn er 2 nog op de parallelkaart staan (wisselnrs 1-63 en 127-189). De serie die oorspronkelijk nr 2 was op de parallel (nrs 64-126) is nu serie 1 op de OM32 : OM32/1/1 . En de serie die nr 4 was op de parallel is nu serie 2 op de OM32 : OM32/1/2

5. Bekabeling en stekkercontacten

Het is belangrijk te letten op de juiste plaatsing van de lintkabelstekkers in de bijbehorende voetjes. Door de symmetrie van de lintkabelstekkers zouden die namelijk ook ondersteboven in de DIL16 voetjes op de decoderkaarten kunnen worden geplaatst. Hoewel dat in principe weinig kwaad kan is het enige gevolg dan dat er een verkeerde of mogelijk zelfs helemaal geen wissel wordt aangestuurd.

Figuur 8

(Hier wordt uitsluitend het K3 detail weergegeven, voor het K5 detail zie fig 6A ) Het is dus aan te bevelen de stekkers te merken voor de juiste positie. Je kunt ook de bovenste ader van de lintkabel, indien al niet voorzien van een afwijkende kleur, zelf een merkkleur geven. De bovenste ader van de lintkabel moet aangesloten zijn op de 3e pen (Q2, Q10, Q18 of Q26) van elke serie op de K3 stekker van de OM32. (Bij de K5 van de OC32 is dat de 4e pen Q3, Q11, Q19 of Q27) Een mooie oplossing hiervoor is ook zelf te maken door 2 contactgaatjes in de DIL16 voetjes op te offeren, en de twee bijbehorende pennetjes op de stekker af te knippen. Het voordeel van deze methode is dat de stekker tevens niet 1 pennetje verschoven kan worden aangesloten . De 2 lege contactgaatjes moeten worden opgevuld met een harde substantie bvb 2 componentenlijm. Het omgekeerd of verschoven plaatsen van de stekker is nu niet meer mogelijk. Zie figuur 9.

Figuur 9

6. Wat heb je nodig voor de Ox32 aansturing?

De OM32 of OC32 kaart. te bestellen bij Leon van Perlo Een aantal driver-IC's. Ook bij Leon van Perlo te bestellen Per serie van 4 decoder63 kaarten heb je 1 driver-IC nodig Een 7815 spanningsregelaar 1 Ampere. Conrad nr: 17 52 34 Een sub-D 9 polige female connector ter aansluiting op een COM poort Conrad nr: 74 20 82 Een USB naar serieëel kabeltje als je vanaf een USB poort wilt werken. Conrad nr: 98 24 17 Een aantal DIL16 voetjes en een stukje banenprint als je een overgangsstekker wilt maken zoals in figuur 5 aangegeven. Conradnr voetjes : 18 95 29 Conradnr banenprint : 52 95 19

Page last modified on Friday 27 November, 2020 01:59:27 CET
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)