Loading...
 

Overzetten van het DECODER63 systeem van PARALLEL63 naar OC32 aansturing in KOPLOPER

Het DECODER63 systeem maakt het mogelijk om via KOPLOPER met 4 conventionele wisseladressen 63 wissels te bedienen. De aansturing van dit systeem was tot nu toe alleen mogelijk via de LPT1 printerpoort van de PC. De OM32 en de OC32 maken het mogelijk het DECODER63 systeem aan te sturen via een serieële poort of een USB poort. De OM32 en OC32 zijn een producten van VPEB, Leon van Perlo. De handleiding voor het in gebruik nemen van deze modules kun je downloaden van zijn website Voor wat betreft de aansturing van het DECODER63 systeem gedragen de OM32 en de OC32 zich vrijwel hetzelfde. Een configuratie bestand is niet nodig. De praktische verschillen vwb de DECODER63 aansturing tussen OM32 en OC32 zijn gelegen in de aansluitdetails en het plaatsen van de drivers voor de DECODER63. Zie daarvoor Hfdst 3. Pas als je ook nog specifieke OM / OC funkties wilt realiseren op de nog beschikbare uitgangen dan moet je meer doen zoals o.m een configuratiebestand installeren. Zie daarvoor de handleidingen van OM32 resp OC32. De parallel aansturing en de Ox32 aansturing kunnen ook naast elkaar en tegelijkertijd worden gebruikt. Daardoor kun je, als je dat wilt, “voorzichtig†serie voor serie overzetten van de ene naar de andere kaart. De toegekende wisselnummers veranderen niet. Deze handleiding beschrijft het overzetten van de DECODER63 aansturing via de parallel63 kaart naar de aansturing via de OC32. LET OP: Deze handleiding beschrijft de nieuwe methode zoals die gebruikt kan worden vanaf OC32 firmware 0.0.1.4. Heb je een oudere OC32 firmware dan kun je deze het best updaten naar de laatste versie. Wil je niet updaten of wil je de oude methode gebruiken, kies dan deze handleiding Wil je het DECODER63 systeem aansturen met een OM32, kijk dan hier versie 1.3 11 mei 2011

1. DECODER63 overzetten van PARALLEL63 naar de OC32.

Om de OC32 te kunnen aansturen vanuit de Koploper PC kun je 2 methoden gebruiken:

  • Via een standaard com-poort (1A)
  • Via een USB poort (1B)

De OC32 is geassembleerd bij ontvangst. De Decoder63 drivers voor aansturing van de decoder63 zijn in principe los bijgeleverd. Deze moet je zelf in de daarvoor bestemde voetjes plaatsen. De aansluitingen en de locaties voor het plaatsen van de drivers zijn aangegeven in figuur 1A en 1B Figuur 1A: Aansluitingen OC32, communicatie via COM poort Figuur 1B: Aansluitingen OC32, communicatie via RS485 Zoals in de figuren 1A en 1B hierboven aangegeven moet een extra 7815 worden opgenomen in de voedingleiding naar de Ox32. Dit is ter beveiliging van de IC’s op de decoder63 kaarten, die zelf ook nog zijn voorzien van een “beveiligings 7815â€. Door de extra 7815 in de voeding naar de Ox32 zakt de signaalspanning die aan de decoderkaarten wordt aangeboden tot het juiste nivo. Opmerking drivers: Decoder63 drivers voor de OC32 bestaan uit een source driver waar een extra 8*10k weerstandsbank tegenaan gesoldeerd zit. Ze kunnen direct in de source-driver voet op de OC32 worden geplaatst. De drivers moeten met de weerstandsbank naar de K5 stekker toe worden geplaatst. Let wel op dat je ze plaatst in de voetjes bedoeld voor source drivers (zie fig 1)! Als er een driver of weerstandsbank zit in het corresponderende sink-driver voetje dien je die te verwijderen. LET OP: Bij de OC32 dien je door middel van het het OC32Config programma in te stellen in welke voetjes je een Decoder63 driver (=source driver) hebt geplaatst. Er zijn 4 "banken" (= 4 groepen uitgangen). Stel de OC32 hardware configuratie in per bank, afhankelijk wat je daar in geplaatst hebt. Instellen van de hardware-configuratie doe je in het tabblad "General" van OC32Config. Figuur 2: Instellen OC32 hardware configuratie. In dit voorbeeld heb je source drivers (Decoder63 drivers) geplaatst in de banken voor uitgang 1..8 en 9..16.

  • Kies de com-poort waar je OC32 op zit aangesloten
  • Selecteer "Koploper numbering" (OC32 Config nummert dan alles vanaf 1, net als Koploper)
  • Zet de juiste vinkjes bij "Hardware Configuratie (zie ook hoofdstuk 3)
  • Klik op "Write Config"

Het adres van de OC32 stel je in met dipswitches: 4 x “ON†is adres 1

2. INSTALLEREN VAN DE OC32

Sluit de OC32 voeding aan zoals hierboven beschreven en gebruik een beschikbare COM poort op de PC (fig 1A) of de U485 i.c.m. een USB poort op de PC (Fig 1B). Een configuratiebestand is niet nodig als je alleen maar decoder63 kaarten wilt aansturen. Als je niet alle 4 de series gaat gebruiken voor de decoder63 aansturing dan kun je de resterende aansluitingen gebruiken voor de standaard Ox32 opties. In dat geval moet je het nodige Config bestand hier aangeven. Koploper kent geen onderscheid tussen OM32 en OC32. Voor Koploper is de OC32 "gewoon" een OM32. Figuur 3 In digitale onderdelen moet je vervolgens ook nog een keer een OM32 aanmaken. Een OC32 wordt door Koploper als een OM32 gezien en behandeld. Figuur 4 Het enige dat hier gevraagd wordt is het adres. (Het adres dat overeenkomt met de stand van de dipswitches op de OC32 kaart. Alle 4 switches op “ON†is adres 1 )

3. AANSLUITEN DECODERS OP OC32

De 8 polige (lint)kabel waarmee een serie decoderkaarten wordt aangestuurd moet op de K5 uitgangstekker (37 polig) van de OC32 kaart worden aangesloten. Figuur 5 Let op dat de aders 1 met 3 en 4 met 6 gekruist moeten worden aangesloten. Volgens de oude OC32 methode was een extra paarsgewijze twist in de aders van de lintkabel nodig. Met ingang van de firmware 0014 is dit niet langer het geval. Mocht je dat in je bestaande installatie al hebben en niet ongedaan willen maken dan moet je de vinkjes voor "source driver" zoals in figuur 2 aangegeven juist NIET plaatsen. Als je lintkabel 16 aderig is dan horen steeds 2 naast elkaar liggende aders bij elkaar als 1 pool. Je kunt dan telkens 2 aders samen in elkaar draaien en als 1 ader behandelen. Je kunt ook nog een extra overgangsstekker maken van een DIL 16 voetje en een stukje banenprint en dat aansluiten zoals hieronder. Je kunt dan de stekker die normaal op de parallelkaart werd ingestoken daarop aansluiten.. Figuur 6 Net zoals bij de parallelkaart de 1e stekker (meest linkse) de 1e serie betekent wordt ook op de K3 / K5 stekker het serienummer bepaald door de plaats waar je de kabel aansluit. Je mag daarbij wat serie2 was op de parallelkaart een ander serienummer geven op de OC32 Let erop dat er 4 aders zijn die kruislings moeten worden aangesloten. Van bovenaf gerekend (de DIL16 voet op de decoderkaart is bovenkant) moeten de 1e met 3e, alsmede de 4e met de 6e gekruisd worden aangesloten op de Q0–Q7 pennen (voor serie 1) van de K5 stekker (van de OC32).

4. OVERZETTEN IN KOPLOPER

Daarna selecteer je in digitale onderdelen de serie Dec63(par) die je wilt verhuizen. Figuur 7 Bij “Aansturen via†kies nu OM32 ipv parallel. Kies het “Adresâ€, waarschijnlijk 1, en het “Serienummer†waar je bij het solderen van de kabel voor hebt gekozen. De wisselnummers laat je ongemoeid. Als je dit save’t dan is de verhuizing een feit en moet je deze serie op de nieuwe manier kunnen aansturen. In de figuur hierboven zie je dat van de 4 series die er zijn er 2 nog op de parallelkaart staan (wisselnrs 1-63 en 127-189). De serie die oorspronkelijk nr 2 was op de parallel (nrs 64-126) is nu serie 1 op de OM32 : OM32/1/1 . En de serie die nr 4 was op de parallel is nu serie 2 op de OM32 : OM32/1/2

5. BEKABELING EN STEKKERCONTACTEN

Het is belangrijk te letten op de juiste plaatsing van de lintkabelstekkers in de bijbehorende voetjes. Door de symmetrie van de lintkabelstekkers zouden die namelijk ook ondersteboven in de DIL16 voetjes op de decoderkaarten kunnen worden geplaatst. Hoewel dat in principe weinig kwaad kan is het enige gevolg dan dat er een verkeerde of mogelijk zelfs helemaal geen wissel wordt aangestuurd. Figuur 8 (Hier wordt uitsluitend het K5 detail weergegeven Het is dus aan te bevelen de stekkers te merken voor de juiste positie. Je kunt ook de bovenste ader van de lintkabel, indien al niet voorzien van een afwijkende kleur, zelf een merkkleur geven. De bovenste ader van de lintkabel moet aangesloten zijn op de 3e pen (Q2, Q10, Q18 of Q26) van elke serie op de K5 stekker van de OC32. Een mooie oplossing hiervoor is ook zelf te maken door 2 contactgaatjes in de DIL16 voetjes op te offeren, en de twee bijbehorende pennetjes op de stekker af te knippen. Het voordeel van deze methode is dat de stekker tevens niet 1 pennetje verschoven kan worden aangesloten . De 2 lege contactgaatjes moeten worden opgevuld met een harde substantie bvb 2 componentenlijm. Het omgekeerd of verschoven plaatsen van de stekker is nu niet meer mogelijk. Zie figuur 9. Figuur 9

6. WAT HEB JE NODIG VOOR DE OC32 AANSTURING

De OC32 kaart, te bestellen bij Leon van Perlo Een of meerdere driver-IC’s. Ook bij Leon van Perlo te bestellen Per serie van 4 decoder63 kaarten heb je 1 driver-IC nodig Een 7815 spanningsregelaar 1 Ampere. Conrad nr: 17 52 34 Indien je gebruik maakt van een com-poort op de PC: Een sub-D 9 polige female connector ter aansluiting op een COM poort Conrad nr: 74 20 82 Indien je gebruik maakt van een USB poort op de PC: Een U485 converter, te bestellen bij Leon van Perlo Een aantal DIL16 voetjes en een stukje banenprint als je een overgangsstekker wilt maken zoals in figuur 5 aangegeven. Conradnr voetjes: 18 95 29 Conradnr banenprint: 52 95 19

Page last modified on Monday 12 February, 2018 21:29:04 CET
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)