Loading...
 

Maart 2013

Nieuwe Apparaatdefinities

Er zijn nieuwe apparaatdefinities beschikbaar voor de OC32

Nieuwe structuur Apparaatdefinities

De structuur van het omgaan met apparaatdefinities is gewijzigd. Het was tot op heden één grote lijst met alle beschikbare apparaatdefinities. Met uitbreidingen voor het Zwitserse en Franse seinstelsel werd die lijst zo lang dat het overzicht echt weg was.

De lijst apparaatdefinities is nu opgesplitst:

  • OC32Devices Generic <datumstempel>.def Hierin zit een zeer beperkt aantal definities voor algemeen gebruik.
  • OC32Devices <CC> <datumstempel>.def Hierin zitten landspecifieke definities. <CC> is de ISO Country Code in hoofdletters, dus bv "NL" voor Nederland en "DE" voor Duitsland. Alle namen van apparaten bevatten tevens de Country Code. Landspecifiek betekent in de praktijk voornamelijk "seinstelsel" voor treinen, maar ook andere landspecifieke zaken komen voor. Zo zit er in de Zwitserse apparaatdefinities een aantal voetgangerslichten die, voor zover bekend, alleen in Zwitserland worden gebruikt en die je kunt toepassen als scenery of i.c.m. bv Dinamo/MCC

Er komen (mogelijk) specifieke apparaatdefinitiebestanden voor specifieke groepen apparaten. Nu zitten in de "General" definities nog een aantal servo sturingen. Mocht dit aantal extreem toenemen dan kan het zijn dat er voor "Servo" een apart definitiebestand gemaakt wordt.

Nieuwe structuur = nieuwe werkwijze

Het advies is om de OC32Device Definitions die voor jou interessant zijn "ergens" op te slaan op de harde schijf van je PC waar je OC32Config op draait. Doe dat op een plek waar je ze gemakkelijk kunt vinden. Het definitiebestand dat je als "standaard" wilt gebruiken bij opstarten van OC32Config kopieer je naar de map waarin OC32Config.exe is geinstalleerd en hernoemt dat bestand daar naar "OC32Devices.def". Je kunt er voor kiezen "OC32Devices.def" ook weg te laten uit die map, dan vraagt OC32Config elke keer dat het start welke DD file je wilt laden.

In OC32Config (0.0.2.3. of later) zit een knop "Reload DD". Dat staat voor "Reload Device Definitions". Daarmee kun je, terwijl OC32COnfig actief is een nieuwe Device Definitiefile selecteren. De eerste keer dat je die functie gebruikt moet je even bladeren naar de map waarin je de apparaatdefinities hebt opgeslagen. Heb je dat eenmaal gedaan dan gaat dat voortaan vanzelf.

Het voordeel van de nieuwe methode is dat de lijsten veel korter en overzichtelijker zijn en je niet belast wordt met al die definities die je nooit wilt gebruiken. Vind je het lastig te schakelen tussen definitielijsten, dan kun je vanaf OC32Config 0.0.2.3d door het indrukken van de "Shift" toets bij het klikken op "Reload DD" een te selecteren definitiefile toevoegen aan hetgeen op dat moment al is geladen.

Namen en beschrijvingen van Device Definities

Voortaan zijn de namen van de apparaten, pinnen en aspects gesteld in de taal van het land waar ze betrekking op hebben. Voor Duitsland bv "(5)DE:Hauptsperrsignal". We gaan er daarbij van uit dat je enige affiniteit hebt met de taal van het land dat je uitbeeldt in je miniatuurwereld en desnoods via google het Franse "vert" wel vertaald krijgt in "groen". De reden voor deze keuze is dat de OC32 steeds meer gebruikt wordt door anderstaligen en dit de meest universele keuze van naamgeving is. Mocht het verwarrend zijn: Bij elk Device Definitiebestand hoort een toelichting met, in de meeste gevallen, plaatjes die het voldoende duidelijk zouden moeten maken. De toelichtingen worden door VPEB gemaakt in het Nederlands en (binnenkort) Engels. Wil je meer informatie over het seinstelsel van het door jou uitgebeelde land, dan is The Signal Page een leuke start. We hopen dat we de beste "oorspronkelijke" beschrijving van het betreffende apparaat hebben weergegeven, maar mocht iemand de betreffende taal goed machtig zijn en een beter oordeel kunnen geven, dan horen we dat uiteraard graag.

Page last modified on Wednesday 27 March, 2013 12:32:25 CET
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)