Loading...
 

RM-U Firmware 1.10

Randvoorwaarden

 • Aangesloten UCCI-s modules moeten minimaal firmware-release 1.10 hebben.
 • Aangesloten TM44 modules moeten minimaal firmware-release 1.00 hebben.
 • Aangesloten TM-H modules moeten minimaal firmware-release 5.00 hebben.
 • Aangesloten PM32 modules moeten minimaal firmware-release 1.00 hebben.

Zie ook de pdf toelichting en het compatibiliteitsoverzicht Communicatie met aangesloten modules is intern ingrijpend gewijzigd. Qua werking betekent dit het volgende:

Oud (t/m RM-U 1.03)

 • Zoekproces: De RM-U zoekt bij het opstarten naar aangesloten modules (TM-H, UCCI-s, PM32). Per module wordt maximaal 4x achtereen een testbericht gestuurd. TM-H modules worden in totaal 2x gescand, PM32 modules 1x. Een gevonden module wordt in de communicatiecyclus opgenomen.

Na het zoekproces:

 • Uitval enkele module: Indien een module niet meer bereikt kan worden, wordt aangenomen dat de module niet meer bestaat en wordt deze uit de communicatiecyclus gehaald.
 • Onbekende module: Indien de PC een bericht stuurt naar een module die niet in de communicatiecyclus zit en de module wordt daadwerkelijk gevonden, dan wordt de module alsnog opgenomen in de communicatiecyclus.
 • Uitval alle modules: Indien geen enkele module meer bereikt kan worden wordt het zoekproces gestart.

Nieuw (vanaf RM-U 1.10)

 • Zoekproces: De RM-U zoekt bij het opstarten naar aangesloten modules (TM-H, TM44, UCCI-s, PM32). Per module wordt slechts 1x een testbericht gestuurd, maar de gehele cyclus wordt 8x herhaald. Een gevonden module wordt in de communicatiecyclus opgenomen en het type en, indien beschikbaar, de software versie, wordt geregistreerd. Je zult bij het zoekproces dus een ander gedrag van de LEDs op je modules zien dan je gewend was

Na het zoekproces:

 • Uitval enkele module: Indien een module niet meer bereikt kan worden, wordt de module op "idle" gezet. De module blijft echter in de communicatiecyclus, de RM-U blijft dus proberen de module te bereiken, zij het met een lagere frequentie om de totale communicatiesnelheid niet te zeer te beïnvloeden. Zodra de module weer wordt gevonden wordt de module weer in de normale cyclus opgenomen. Het is met deze aanpassing dus mogelijk om een module te "unpluggen" en opnieuw "in te pluggen" zonder dat de communicatie met die module vervalt (overigens sterk af te raden dit te doen in een systeem waarbij voertuigen rijden).
 • Onbekende module: Indien de PC een bericht stuurt naar een module die niet in de communicatiecyclus zit, dan wordt het bericht daadwerkelijk gestuurd naar die module. De module wordt echter niet opgenomen in de communicatiecyclus.
 • Uitval alle modules: Indien geen enkele module meer bereikt kan worden wordt het zoekproces gestart.

Adressering TM44

 • De TM44 wordt nu door de RM-U herkend als een halve TM-H. Per TM-H/UCCI-s module adres kunnen nu ook 2 TM44 worden aangestuurd. Om het onderscheid te maken kennen de TM44's zowel een module-adres (0..15) als een subadres (0/1).
 • Een TM44 met subadres 1 wordt alleen herkend en geregistreerd indien een TM44 op hetzelfde module-adres actief is met subadres 0.
 • Een TM44 met subadres 0 "paart" automatisch met een TM44 met subadres 1 als beide modules hetzelfde module-adres hebben. Een TM44 met subadres 0 die geen "paar" kan vormen met een TM44 met subadres 1 gedraagt zich functioneel als een TM H, waarbij blokken 4..7 en melders 16..127 worden gesimuleerd.
 • Een TM44 met subadres 0 bezet de blokken (8M+0)..(8M+3) (M=Module adres) en rapporteert melders (8M+0)..(8M+15).
 • Een TM44 met subadres 1 bezet de blokken (8M+4)..(8M+7) (M=Module adres) en rapporteert melders (8M+64)..(8M+79).

Veel plezier!

Page last modified on Sunday 15 April, 2018 16:51:56 CEST
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)