Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Onzichtbaarheid van Hevige opstartservo (OC32)

Netherlands

Onderstaande tekst is wel zichtbaar als een soort inleiding. Maar als je erop klikt, is het onzichtbaar.

15:58
Re: Aw: Hevige opstartservo TG9e naar OC32 door Leon van Perlo

Na het plaatsten van bovenstaande bijdrage verscheen dit op mijn scherm:

Foutmelding
Indexing failed while processing "12039" (type forum post) with the error "Could not perform index modification: Data too long for column 'contents' at row 1"
×
Foutmelding
The search index could not be updated. The site is misconfigured. Contact an administrator.
Could not perform index modification: Data too long for column 'contents' at row 1

Netherlands

Wordt aan gewerkt. De database heeft een uitdaging met de zoekindex.

Hans.


Netherlands

Lijkt op gelost. Meldt het gerust als het probleem nogmaals naar voren komt.

Hans.


 
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)