Domburg Train Support heeft in samenwerking met Berros de iTrain Remote ontwikkeld. Dit is een virtuele interface in iTrain 5 waarmee een lang gekoesterde Dinamo wens in vervulling zal gaan. Met de iTrain Remote oplossing is het mogelijk om binnen iTrain een handregelaar te gebruiken voor Dinamo. De virtuele interface in iTrain werkt als een interface zonder aansturing die met LocoNet handregelaars de mogelijkheid biedt om uw gehele layout te bedienen. DTS biedt zelf een tweetal LocoNet handregelaars aan in hun pakket, maar u kunt werken met elke LocoNet handregelaar ongeacht het merk. 

 • Naast digitale locomotieven kunt u ook rangeren met analoge locomotieven
 • Ook met meerdere interfaces heeft u maar één handregelaar nodig
 • U kunt op de regelaar live de snelheden en status zien van de locomotief
 • iTrain kan uw bewegingen volgen en zo wisselstraten en blokken vooruit reserveren
 • U kunt door het automatische verkeer heen rangeren zonder problemen.
 • U kunt tijdens het automatisch rijden van een loc ingrijpen zonder dat het proces wordt verstoord

De iTrain Remote zal pas beschikbaar komen met de release van de nieuwe iTrain 5, welke gepland staat voor december van dit jaar. Voor de iTrain remote heeft u een losse USB LocoNet interface nodig, een LocoHub met termination en een LocoNet handregelaar. 
U kunt echter al uw iTrain Remote uitbreiding reserveren via de website van Domburg Train Support (www.domburgtrainsupport.nl)
De handleiding zal rond de release van iTrain 5 beschikbaar worden gesteld op de website van DTS.

 


Domburg Train Support has developed the iTrain Remote in collaboration with Berros. This is a virtual interface in iTrain 5 that will fulfil a long-cherished Dinamo wish. With the iTrain Remote solution it is possible to use a hand control for Dinamo within iTrain. The virtual interface in iTrain works as a service-free interface that offers the possibility to control your entire layout with LocoNet handlers. DTS offers two LocoNet hand controllers in their package, but you can work with any LocoNet hand control regardless of brand.

 • In addition to digital locomotives, you can also shunt with analogue locomotives
 • Even with multiple interfaces, you only need one hand controller
 • You can see the speeds and status of the locomotive live on the controller
 • iTrain can follow your movements and reserve points and blocks ahead
 • You can shunt through the automatic traffic without any problems.
 • You can intervene during automatic driving of a locomotive without disturbing the process

The iTrain Remote will only become available with the release of the new iTrain 5, which is scheduled for December of this year. In addition to an iTrain 5 license, the iTrain remote also requires a second interface. As for hardware it requires an USB LocoNet interface, a LocoHub with termination and a LocoNet hand controller.

However, you can reserve all your iTrain Remote expansion via the website of Domburg Train Support (www.domburgtrainsupport.com)

Once the prices and packages of iTrain 5 have been announced, you can purchase an upgrade to iTrain 5 from VPEB partners.

The manual will be made available on the DTS website around the release of iTrain 5.

 


 

Der Domburg Train Support hat in Zusammenarbeit mit Berros die iTrain Remote entwickelt. Dies ist eine virtuelle Interface in iTrain 5, die einen lang gehegten Dinamo-Wunsch erfüllen wird. Mit der iTrain Remote-Lösung ist es möglich, eine Handsteuerung für Dinamo in iTrain zu verwenden. Die virtuelle Schnittstelle in iTrain arbeitet als wartungsfreie Schnittstelle, die die Möglichkeit bietet, Ihr gesamtes Layout mit LocoNet-Handlern zu steuern. DTS bietet zwei LocoNet-Handsteuerungen im Lieferumfang an, Sie können jedoch mit jeder LocoNet-Handsteuerung unabhängig von der Marke arbeiten.

 • Neben digitalen Lokomotiven können Sie auch mit analogen Lokomotiven rangieren
 • Auch bei mehreren Schnittstellen benötigen Sie nur einen Handregler
 • Sie können die Geschwindigkeiten und den Status der Lokomotive live auf der Steuerung sehen
 • iTrain kann Ihren Bewegungen folgen, Punkte reservieren und vorausblocken
 • Sie können problemlos durch den automatischen Verkehr rangieren.
 • Sie können während des automatischen Fahrens einer Lok eingreifen, ohne den Prozess zu stören

Die iTrain Remote wird erst mit der Veröffentlichung des neuen iTrain 5 verfügbar sein, die für Dezember dieses Jahres geplant ist. Neben einer iTrain 5-Lizenz benötigt die iTrain-Fernbedienung auch eine zweite Schnittstelle. Für die Hardware werden eine USB-LocoNet-Schnittstelle, ein LocoHub mit Terminierung und ein LocoNet-Handcontroller benötigt.

Sie können Ihre iTrain Remote-Erweiterung jedoch über die Website des Domburg Train Support (www.domburgtrainsupport.com) reservieren.
Sobald die Preise und Pakete für iTrain 5 bekannt gegeben wurden, können Sie ein Upgrade auf iTrain 5 von VPEB-Partnern erwerben.

Das Handbuch wird zur Veröffentlichung von iTrain 5 auf der DTS-Website zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Leider ist das Handbuch nur in Niederländisch und Englisch verfügbar. DTS arbeitet derzeit an einer deutschen Version ihrer Website und Handbücher.