Loading...
 

MCC Workshops

Aanleiding

In het najaar van 2013 starten we met een nieuwe serie workshops MCC. De opzet wordt iets anders dan voorheen. We splitsen de workshop in een workshop toegespitst op het gebruik van MCC, dus ook geschikt voor degenen die niet zelf hun voertuigen willen digitaliseren en aparte workshops voor degenen die daar wel mee aan de slag willen.

Planning en inschrijving

Voor elke workshop starten we met een voorinschrijving. Op dat moment is er nog geen concrete datum vastgelegd. Op het moment dat er voldoende belangstelling is voor de betreffende workshop plannen we een datum. De voorinschrijvers krijgen op dat moment de gelegenheid hun inschrijving definitief vast te leggen. Op de eventueel overblijvende plaatsen kunnen zich degenen inschrijven die zich niet vooraf hebben aangemeld.

Onderstaand tref je een overzicht aan van de geplande workshops:

MCC WorkshopDatumBeschikbare plaatsen
Starten met MCCVoorinschrijvingNog 3 plaatsen vrij
MCC-digitalisering GrootVoorinschrijvingNog 3 plaatsen vrij
MCC-digitalisering KleinVoorinschrijving8
Voorbereiding MCC digitaliseringVoorinschrijving8

Heb je interesse in een van de workshops, stuur dan een mail naar MCC ModelCarParts, graag met titel "Workshop MCC". Vermeld daarbij in elk geval duidelijk:

  • Je naam
  • Voor welke workshop(s) je je inschrijft
  • Als er al een datum is vastgesteld: of je je inschrijft voor de workshop op een specifieke datum of dat het een voorinschrijving betreft.

Facturatie en betaling

Zodra de datum en inschrijving definitief zijn vastgesteld en je zelf hebt bevestigd dat je mee doet ontvang je een factuur. Het bedrag voor de workshop dient in elk geval vóór aanvang van de workshop te zijn voldaan.

Annulering en restitutie

Bij onverhoopte annulering vanuit de deelnemer na definitieve inschrijving geldt de volgende restitutieregeling:

  • Annulering minimaal 3 weken voor aanvang: 75%
  • Annulering minimaal 2 weken voor aanvang: 50%
  • Annulering minimaal 1 week voor aanvang: 25%
  • Annulering korter dan 1 week voor aanvang: 0%

Bij verhindering is het toegestaan een vervanger te laten deelnemen.

Voorbehoud

In alle gevallen behouden we ons het recht voor een workshop te annuleren of te verschuiven in geval van onvoorziene omstandigheden. Degenen die zich reeds hebben ingeschreven hebben in dat geval bij verschuiving uiteraard het recht hun inschrijving kostenloos te annuleren.

Afgeronde workshops

Onderstaande workshops zijn afgerond. Je kunt je daarvoor dus niet meer inschrijven.

25 januari 2014: MCC-digitalisering Groot (afgerond)

7 december 2013: Starten met MCC (afgerond)

6 april en 13 april 2013: MCC Start (afgerond)

7 januari en 21 januari 2012: MCC start (afgerond)

19 februari 2011: MCC Automaat (afgerond)

22 januari en 5 februari 2011: MCC Start (afgerond)

12 en 19 juni 2010 (afgerond)

23 en 30 januari 2010 (afgerond)

Page last modified on Wednesday 17 December, 2014 21:12:18 CET
British English (en-uk)Dutch (Nederlands, nl)German (Deutsch, de)